Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

khidmat karena cinta

Apa itu khidmat?


                                                             Savinatul Jannah
Khidmat, dalam kamus KBBI, khidmat bermakna hormat, takdzim. Dan secara istilah khidmat sendiri merupakan bentuk kedamaian  dari hati. Maka dari itu khidmat tidak bersifat relatif, karena khidmat adalah kata yg mutlak.
Salah satu contoh dalam perilaku berkhidmat adalah seseorang insan yang diperintah, dan siap membantu apapun yang diperlukan oleh orang yang dicintainya.
Berkhidmat sama halnya dengan mencintai.
Berkhidmat harus didasari keikhlasan, ketulusan
Serta kesetiaan, begitu juga dengan cinta.
Dan jika sudah sampai pada tingkatnya, niscaya ketenangan jiwa akan selalu bisa dirasakan setiap saat
Dan perlu kalian ketahui, pada dasarnya khidmat adalah salah satu perilaku yang diakari oleh rasa cinta, dan jika belum bisa mencintai mana bisa perilaku khidmat itu akan muncul.
Ingat jika ingin dicintai maka harus mencintai. Karena semua hal yang ada didunia ini akan berjalan dengan lancar jika semuanya didasari dengan cinta.
Jika  tak mampu berkhidmat dengan tenaga, berikan harta, jika tak ada, langitkan doa.

Share on Google Plus

About PP DARUN NUN

0 komentar:

Posting Komentar