Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

Berkhidmatlah untuk khidmat sendiri


Oleh : Inayatul MaghfirohDidunia ini semuanya bersifat relative, kecuali tentang ketuhanan. Begitu juga mengenai makna kata “ Khidmat”. Dalam kamus  KBBI, khidmat memiliki makna hormat, takdzim. Sedangkan secara istilah kata khidmat merupakan gambaran dari hati yang merasakan kedamaian.

Di dalam kehidupan, sering kita jumpai prilaku dari sebuah kata “ khidmat”, misalkan santri yang berkhidmat kepada kiyainya, melakukan apa yang diperintahkan oleh kiyainya, membantu apapun yang diperlukan oleh kiyainya, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.  

Merujuk pada pernyataan tersebut khidmat bukanlah sekedar membantu, mudahnya proses penerapan khidmat seperti kalimat “ nduwe ati mung kanggo wong siji” ,artinya tidak berpaling dari hal yang dituju, tidak ada tujuan lain selain berkhidmat sendiri. Misalkan, seorang santri diperintahkan oleh kiyainya untuk menyapu ndalem  kiyai, memasakkan keluarga  ndalem , dan dilakukan setiap hari, tanpa mengaharap diakui menjadi santri paling patuh dan lain sebagainya. Artinya, khidmat bukanlah sebuah tindakan yang “ sekedar” namun  ia ( khidmat) bercover ketulusan dan kesabaran. berkhidmat juga merupakan salah satu jalan menuju ketenangan jiwa, meskipun keberadaanya dianggap biasa-biasa saja.


Pondok Pesantren Darun Nun Malang
Share on Google Plus

About PP DARUN NUN

0 komentar:

Posting Komentar