Pondok Pesantren Darun Nun Menjadi pondok terdepan dalam pengajaran agama, bahasa, literasi dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan akidah islamiyah, kemahiran berbahasa dan menulis, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.

Air yang Ikhlas

Hasil gambar untuk air

“Berbahagialah orang-orangyang ikhlas (dalam beramal), mereka merupakan pelita petunjuk yang dapat menguakkan gelapnya fitnah”
Riwayat Abu Na’im melalui Tsauban
(Mukhtaarul Ahaadiist)
Air yang Ikhlas
Oleh: Ninis Nofelia MPAF
Kau bertanya, dari mana datangnya sumber kehidupan?
Muncul dari permukaan bumi ataukah turun dari langit?
keduanya tak salah...
Kesejukannya hadir dari bawah kaki juga dari atas kepala,
Berapapun noda cemar  yang kita buat untuknya, kehadiranya senantiasa suci...
Hujan yang turun, laut yang membentang, sumber mata air yang muncul,
 danau yang segar, aliran sungai yang deras...
semuanya suci,
Bagaimanapun noda cemar yang kita buat,
Air sabun, limbah pabrik, sungai keruh...
Semuanya kan dikembalikan dalam keadaannya semula..
Suci...
Patuhnya ia pada titah Sang Raja,
Ibadahnya yang senantiasa ikhlas,
mampu merubah segalanya kembali murni...
Ia berevaporasi, berkondensasi, kemudian jatuh ke bumi...
“Robbanaa maa kholaqta Hadza Baatilaa, subhaanaka faqinaa adzaabannaar...”


Malang, 27 Februari 2017
www.darunnun.com
Pondok Pesantren Darun Nun Malang
Share on Google Plus

About PP DARUN NUN

0 komentar:

Posting Komentar